2023-09-17 Solel Academy

Stärk elnätet med ditt batteri och tjäna pengar!

Det finns bra möjligheter att tjäna pengar framöver eftersom efterfrågan på stödtjänster med batterilager har ökat. Marknaden har växt från drygt 1 miljard kronor till över 6,5 miljarder kronor 2022, och prognoser pekar på att den kan fortsätta att växa, kanske upp till cirka 8 miljarder kronor under kommande år. Det är dock viktigt att komma ihåg att ersättningsnivån beror på flera faktorer, och det är svårt att förutsäga hur den kommer att utvecklas på både kort och lång sikt.

Hur kan jag använda mitt batteri för att stödja elnätet och tjäna pengar?

Nu finns en unik möjlighet för privatpersoner att göra en insats för samhället samtidigt som de tjänar extra pengar.

Genom att låna ut din batterikapacitet till elnätet blir ditt batteri en del av en större aggregatstruktur som arbetar med att balansera belastningen på elnätet. När efterfrågan är hög används din batterikapacitet för att tillföra el, och när efterfrågan sjunker matas el tillbaka till ditt batteri. Allt detta sker automatiskt utan att du märker det. 

 

Vad får jag för att delta i detta program?

Som tack för att du ställer din batterikapacitet till förfogande för elnätet får du en månads- eller årsbaserad ersättning. Ersättningen beror på kapaciteten och effekten hos ditt batteri, så ju större det är, desto bättre. Dessutom fortsätter du att få ersättning för överskottsel från dina solceller som du säljer till elnätet. Så du kan både hjälpa till att stabilisera elnätet och öka din inkomst med ditt batteri.

 

Stödtjänster inom Elbranschen

Vad är stödtjänster och varför är de viktiga?

Inom elbranschen är stödtjänster avgörande för att säkerställa en pålitlig elförsörjning. Men hur fungerar de egentligen och varför blir de allt viktigare?

 

Låt oss utforska stödtjänsternas funktion och deras påverkan på vår elektricitetsförsörjning:

Hur är stödtjänster organiserade och prissatta?

Stödtjänster är organiserade genom marknadsauktioner där aktörer kan erbjuda sin kapacitet. Priserna bestäms av budgivning, där högsta bud vinner.

 

Balansera Frekvensen i Elnätet

Varför är frekvensen i elnätet viktig?

Frekvensen är avgörande eftersom våra elektroniska enheter är utformade för att fungera vid en frekvens nära 50 hertz (Hz). Stödtjänster är utformade för att snabbt återställa balansen i frekvensen och hålla den så nära 50 Hz som möjligt.

 

Varför behövs stödtjänster särskilt när förnybar energi används?

Stödtjänster blir allt viktigare när en större mängd förnybar energi integreras i elnätet. Dessa energikällor kan vara mer variabla, och stödtjänster krävs för att snabbt anpassa produktionen till efterfrågan och därmed upprätthålla stabiliteten i elnätet.

 

Vad är en Aggregator och vilken roll spelar de?

Aggregatorer är företag eller organisationer som samordnar flera batterilager och andra flexibla energiresurser för att erbjuda olika tjänster till elnätet. De fungerar som en brygga mellan batterilagerägare och elnätet, och deras huvuduppgift är att optimera användningen av dessa lager för att gynna både elnätet och batteriägarna.

 

Olika typer av stödtjänster

Vilka olika typer av stödtjänster finns det?

Det finns flera typer av stödtjänster som kan anpassas efter kraftverkens behov. Ett exempel är kraftverksreservkapacitet, där vissa kraftverk kan öka sin produktion snabbt när efterfrågan stiger. Ett annat exempel är batterilager, som lagrar överskott av elproduktion och släpper ut det när efterfrågan ökar.

 

El-tjänster och ditt bidrag som batteriägare

Här hittar du info om frekvensreglering och balanstjänster där du, som ägare av ett batteri, har möjlighet att delta och bli ersatt för din bidragande resurs.

 

FFR-Snabb frekvensreserv

Snabb frekvensreserv utgör en automatisk reserv som hanterar de initiala, snabba och djupa frekvensförändringarna som kan inträffa vid fel i det nordiska kraftsystemet när det finns en låg nivå av rotationsenergi. FFR är en form av snabb åtgärd som träder i kraft.

 

FCR-N – Frekvenshållningsreserv normaldrift

Frekvenshållningsreserv Normaldrift är en automatisk stödtjänst som stabiliserar frekvensen vid små förändringar i elförbrukning eller produktion.

FCR-D Upp – Frekvenshållningsreserv störning uppreglering

Frekvenshållningsreserv Störning Uppreglering är en automatisk stödtjänst som stabiliserar frekvensen vid driftstörningar som leder till ökad efterfrågan.

FCR-D Ned – Frekvenshållningsreserv störning nedreglering

Frekvenshållningsreserv Störning Nedreglering är en automatisk stödtjänst som stabiliserar frekvensen vid driftstörningar som resulterar i minskad efterfrågan.

 

Framtiden med Stödtjänster från Batterilager

Vad innebär framtiden för stödtjänster och batterilager?

Svenska Kraftnät och aggregatorer arbetar tillsammans för att forma framtiden för energiförsörjning i Sverige. Genom att integrera batterilager och andra flexibla energikällor i elnätet kan vi förvänta oss en mer stabil och hållbar elförsörjning. Detta stöd möjliggör en smidig övergång till förnybara energikällor och minskar sårbarheten för elnätet vid variationer i produktionen.

 

Stödtjänster från batterilager och aggregatorer är avgörande för att möta utmaningarna i det moderna energilandskapet och främja en renare och mer effektiv användning av energi.

 

Dessa tjänster är avgörande för att säkra en robust och pålitlig elförsörjning samt reglera frekvensen i vårt svenska elnät. Som batteriägare har du en fantastisk möjlighet att inte bara stödja och optimera elförsörjningen utan även tjäna på ditt engagemang genom attraktiva ekonomiska fördelar.

 

Info Svenska Kraftnät

Ladda ner en pdf: 
Vad är stödtjänster?

Med vänliga hälsningar 

Oliver Nylund Utbildningsansvarig
oliver.nylund@solelgrossisten.se

Solelgrossisten-Ahlsell