2024-05-02 Solel Academy

Hur blir solpaneler grönare? Möt SoliTek

I hjärtat av Europa, Litauen, har företaget SoliTek tagit stora kliv mot en hållbar framtid. Genom att kombinera innovation med miljömässigt ansvarstagande har SoliTek etablerat sig som en föregångare inom solenergibranschen. Med sina miljöcertifierade och klimatneutrala produktionsmetoder erbjuder de långa produktgarantier på 20–30 år. Detta speglar deras tillit till kvaliteten och hållbarheten hos deras produkter.

Europas grönaste solpaneler: En revolution från Litauen

Kunder som väljer att installera SoliTek solpaneler tar ett viktigt steg mot energioberoende. Med SoliTeks högpresterande solpaneler kan kunder minska sina energiräkningar väsentligt, samtidigt som de bidrar till en hållbar framtid.

Hur blir solpaneler grönare_bild1.png

Cradle to Cradle Certified® Guld-certifiering: En milstolpe för hållbarhet

SoliTeks SOLID-paneler står ut med sin Cradle to Cradle Certified® Guld-certifiering en ledande global standard som betonar produktdesign och tillverkning för en hälsosam och hållbar framtid. Denna prestigefyllda utmärkelse är ett bevis på deras engagemang för miljön med stränga bedömningar inom områden som materialhälsa, materialåteranvändning, förnybar energi- och koldioxidhantering, vattenvård samt social rättvisa.

Hur blir solpaneler grönare_bild2.png

A-betyg från och listning hos SundaHus och Byggvarubedömningen

Genom att vara den enda solpanelstillverkaren som erhållit A-betyg från SundaHus och listats hos Byggvarubedömningen, bekräftar SoliTek sitt ledarskap och engagemang för att minimera användningen av farliga ämnen i sina produkter och processer. Valet av SoliTek innebär också att stödja en hållbar tillverkningsprocess, vilket inte bara gynnar plånboken utan även planeten.

Innovativa byggnadsintegrerade solceller - BIPV

SoliTek erbjuder inte bara traditionella solpaneler utan även BIPV-solceller som integreras sömlöst i byggnader. Dessa solceller kombinerar estetik med funktion och erbjuder ren energi.

Tekniskt ledarskap och innovation:
Kunderna får tillgång till de senaste innovationerna inom solenergi, inkl. BIPV och tekniker som överträffar branschstandarderna.

Hur blir solpaneler grönare_bild3.png

SOLID Pro och STANDARD - serierna

SoliTeks SOLID PRO-serie erbjuder dubbelglasade paneler med en garanti på 30 år, medan STANDARD-serien erbjuder ett prisvärt alternativ, vilket visar att hög kvalitet och hållbarhet kan samexistera.

Långvarig investering med hög avkastning:
Den långa livslängden på SoliTeks solpaneler gör dem till en långsiktig investering som betalar av sig över tid.

Materialval i solpaneler - EVA mot POE

EVA är ett mjukt och elastiskt material som ofta används för att inkapsla solceller på grund av dess goda genomskinlighet och vidhäftningsegenskaper. POE är en mer väderbeständig och ett mer hållbart alternativ som motstår nedbrytning från UV-ljus och värme bättre än EVA, vilket kan förlänga solpanelens livslängd.

Hur blir solpaneler grönare_bild5.png

Över 50 års livslängd: En ny standard för solmoduler

Genom omfattande tester har SoliTek visat att POE-inkapslade glas-glas-moduler potentiellt kan ha en livslängd på över 50 år. Detta tack vare deras överlägsna fuktresistens, PID-resistens och UV-skydd.

Förstärkt energisäkerhet:
Med solpaneler som är utformade för att motstå hårda väderförhållanden, som snö och starka vindar, ger SoliTeks produkter en pålitlig energikälla året runt.

Ättiksyraproblematiken

SoliTek har identifierat och adresserat ättiksyraproblematiken i glas-glas-moduler, ett problem som kan leda till korrosion och delaminering vilket ytterligare bevisar deras ledarskap inom teknisk innovation.

Hur blir solpaneler grönare_bild6.png

Ett hållbart steg framåt

SoliTeks prestationer och innovationer markerar ett viktigt steg mot en mer hållbar och miljövänlig framtid. Genom deras engagemang för kvalitet och miljöhänsyn leder de vägen för en grönare och mer hållbar solenergisektor. SoliTek fortsätter att bryta ny mark och sätta nya standarder för vad som är möjligt inom hållbar energiproduktion​.

SoliTek hos Solelgrossisten

Solelgrossisten är stolta över att ha varit den första partnern för SoliTek i Sverige, en relation som sträcker sig över flera år. Genom detta partnerskap har vi erbjudit deras innovativa solpaneler som är kända för sin hållbarhet och höga prestanda. Vårt långvariga samarbete med SoliTek bekräftar vårt åtagande att tillhandahålla marknadsledande solenergilösningar till våra kunder. Tillsammans med SoliTek fortsätter vi att leda vägen mot en mer hållbar framtid med högkvalitativa, miljövänliga solenergiprodukter.

Tillgång till expertis och kundsupport:
Genom Solelgrossistens partnerskap med SoliTek är du som kund garanterad experthjälp genom varje steg av din solenergiresa, från val av rätt panel till installation och efterföljande support.

Lägre energikostnader och ökat fastighetsvärde: Genom att investera i SoliTeks solpaneler kan kunder se fram emot en betydande minskning av sina energiräkningar. Ett solcellssystem från SoliTek ökar inte bara energieffektiviteten utan bidrar också till att höja värdet på fastigheten. Denna investering betalar sig inte bara genom besparingar utan också som en långsiktig tillgång.

Bidrag till en renare miljö: Varje kund som väljer SoliTek tar ett aktivt steg mot en grönare planet. Med SoliTeks miljöcertifierade paneler minskar koldioxidavtrycket betydligt, vilket gynnar både miljön och kommande generationer. Att ansluta sig till hållbar energianvändning är mer än en ekonomisk beslutning - det är ett val för en renare och mer hållbar framtid.

Hur blir solpaneler grönare_bild7.png

Teknisk support och långa garantier: SoliTek står bakom sina produkter med omfattande garantier som sträcker sig upp till 30 år, vilket är bland de längsta i industrin.

SoliTeks Milstolpar: Innovation, Kvalitet och Hållbarhet

Transparenta garantier: SoliTek erbjuder omfattande garantier som speglar deras förtroende för produktens livslängd och prestanda. Detta med garantier som sträcker sig upp till 30 år under förutsättning att alla garantivillkor och användarförutsättningar uppfylls.

Miljöengagemang: SoliTeks solpaneler är designade för att minska miljöpåverkan och med varje installation bidra till ett minskat koldioxidavtryck. Alla miljöpåståenden är styrkta av relevanta miljöcertifieringar.

Innovativa lösningar: SoliTeks BIPV-teknologi är en integrerad del av moderna byggnader och kombinerar funktion med estetik där varje produkts effektivitet och estetiska egenskaper kan variera beroende på installation och användning.

Strävan efter energioberoende: SoliTek-paneler är utformade för att erbjuda ett alternativ till traditionella energikällor och kan bidra till större energioberoende, även om faktisk energibesparing kan variera beroende på individuella omständigheter.

Ekonomiska fördelar: Genom att installera SoliTeks solpaneler kan du som kund potentiellt uppnå två fördelar. Dels kan du minska dina energikostnader, dels kan du öka värdet på dina fastigheter. Den specifika påverkan kan variera beroende på lokala förhållanden och marknadens dynamik.
 

För mer detaljerad information besök:

Cradle to Cradle Products Innovation Institute: c2ccertified.org

PV magazine International: www.pv-magazine.com

SoliTek: www.solitek.eu

Materialdata - SundaHus - SOLID Framed

Byggvarubedömningen - SoliTek ramad solpanel

 

Med vänliga hälsningar 

Oliver Nylund Utbildningsansvarig
oliver.nylund@solelgrossisten.se

logo solel academy footer blogg.png