2024-02-06 Solel Academy

Optimera din solcellsanläggning: Vikten av tydlig dokumentation

I takt med att solenergin tar en allt större plats i våra liv och vårt samhälle blir behovet av noggrann planering och dokumentation allt viktigare. Det är här PV*SOL och Svensk Solenergis riktlinjer för slutdokumentation blir avgörande för att säkerställa högkvalitativa solcellsanläggningar. För att en solcellsanläggning ska lyckas behövs mer än bara installation. Det handlar om god planering, genomförande och framför allt, bra dokumentation.

 

Så hjälper dokumentation oss med solenergi

I solenergibranschen är det viktigt med bra dokumentation för att hålla saker tydliga och följa regler. Vi måste skriva ner allt om de nya metoderna och teknologin vi använder. Det hjälper oss att se hur bra solcellssystemen fungerar över tid och gör det lättare att ta hand om dem senare. Bra dokumentation betyder också att vi kan lita på att energin som produceras är stabil, och om något problem dyker upp, kan vi fixa det snabbare.

Det är viktigt att dokumentera allt från första designen till hur solcellerna används dagligen. Det hjälper oss att följa lagarna och visa att vi bygger säkra och effektiva solcellssystem. Att hålla dokumentationen uppdaterad betyder att vi kan hålla oss i framkant när nya tekniska framsteg görs.

Dessutom är dokumentationen ypperlig för att lära nya kollegor om hur allt fungerar och hjälper oss alla att bli bättre. Det bygger en stark grund för nya idéer och förbättringar i solenergibranschen i framtiden.

Efter våra framgångar på flera mässor under 2023 där vi presenterade PV*SOL, märkte vi en ökad efterfrågan på dokumentationshjälp. Vi förstår att dokumentation är mer än pappersarbete: det är nyckeln till att våra solcellsanläggningar håller hög kvalitet och varar länge.

 

Svensk Solenergis standard och PV*SOL : Kvalitet i samarbete

Svensk Solenergis nyligen publicerade riktlinjer för slutdokumentation vid solcellsinstallation representerar ett betydande steg framåt för vår bransch. Dessa riktlinjer utgör en del av Svensk Solenergis arbete med att bibehålla kvaliteten inom solenergisektorn. Här kan du läsa riktlinjerna. I kombination med kraften i PV*SOL, ett avancerat verktyg för planering och dokumentation av solenergianläggningar, erbjuder vi en oslagbar kombination för våra kunder.

PV*SOL är en kraftfull mjukvarulösning som stödjer alla typer av solcellsanläggningar, från små hus till stora markanläggningar. Med detta verktyg kan vi skapa detaljerade 3D-bilder och analysera skuggornas fall, generera noggranna rapporter samt använda en omfattande databas med solenergiprodukter. Dessutom kan PV*SOL planera för batterilagring, elbilar eller värmepumpar och optimera anläggningen genom att använda väderdata för att få ut så mycket som möjligt av anläggningen. Det ger oss inte bara en klar bild av projektets framsteg utan även en professionell dokumentation som håller hög kvalitet under lång tid.

Att hålla ordning på alla dokument kan vara utmanande, men det är av yttersta vikt. Tänk dig om något går sönder eller om lagstiftningen förändras – i sådana situationer är det avgörande att kunna referera till tidigare dokumentation för att förstå vad som har utförts. Dokumentationen är vår nyckel till att vara förberedda inför framtiden.

Vad kan PV*SOL premium göra?

PV*SOL kan göra följande:

 • Generera detaljerade 3D-bilder och analys av skuggornas fall.
 • Skapa skräddarsydda rapporter som är både lättlästa och visuellt tilltalande.
 • Erbjuder en kostnadsfri 30-dagars provperiod med full funktionalitet.
 • Utför avancerade beräkningar för att bedöma solenergins påverkan på byggnader.
 • Passar för solcellsanläggningar av alla storlekar, från små till stora.
 • Erbjuder verktyg för både 3D- och 2D-planering och underlättar valet av solceller.
 • Ritar automatiskt elschema utan att du behöver göra det för hand.
 • Räknar ut exakt hur mycket el du får ut med hjälp av skugganalys.
 • Har en omfattande databas med över 24 000 solpaneler, 6700 växelriktare och 3700 batterisystem.
 • Möjliggör utskrift av professionella rapporter på svenska med anpassningsbar företagslogotyp.
 • Använder högkvalitativ väderdata för att maximera projektets effektivitet.

Varför dokumentation är viktigt

Tänk på dokumentation som en användbar karta för solenergiprojekt. Den guidar inte bara under den första installationen utan fortsätter att vara en tillförlitlig vägledning för framtida underhåll och förbättringar. Denna dokumentation är särskilt värdefull eftersom bristande dokumentation ofta leder till problem vid besiktningar. Genom att följa Svensk Solenergis riktlinjer och använda PV*SOLs detaljerade dokumentationsverktyg kan vi undvika dessa problem och se till att varje installation är av hög kvalitet.

Webinar med Svensk Solenergi : Lär dig mer om dokumentation och PV*Sol

Solel Academy kommer att arrangera ett webinar. Där kommer vi att fokusera på vikten av dokumentation och hur PV*SOL hjälper till med det. Tillsammans med experter från Svensk Solenergi kommer vi att gå djupare in på ämnet. Vi ska prata om hur rätt dokumentation inte bara hjälper kunderna, utan också är bra för miljön genom att göra systemen smartare och bättre.

Dokumentationens fördelar för miljön

Under webinariet kommer vi också att utforska hur korrekt slutdokumentation inte bara gynnar den individuella kunden, utan även har en positiv inverkan på miljön. Genom att bistå med information hjälper vi våra kunder att använda sina solenergianläggningar mer effektivt. Det sparar inte bara pengar utan minskar också avfall och främjar återvinning vilket är bra för vår miljö.

 

Tillsammans bygger vi framtidens solenergi

På Solelgrossisten siktar vi högt. Vi erbjuder inte bara solpaneler och batterier – vi fokuserar på att forma framtiden. Genom att använda intelligenta verktyg som PV*SOL och följa de väl utformade dokumentationsriktlinjerna från Svensk Solenergi, gör vi mer än att bara tillhandahålla kvalitativa produkter. Vi hjälper till att skapa en värld där användningen av ren solenergi är normen. Vi vill att du ska vara en del av den resan. Häng med och skapa en soligare framtid tillsammans!

Bli en del av resan

I denna snabbt föränderliga bransch är dokumentation av avgörande betydelse. Den spelar en central roll i att upprätthålla klarhet och tydlighet samt att efterleva gällande regelverk. När vi använder ny teknik och sätt att installera, måste vi dokumentera allt som händer. Detta möjliggör för oss att övervaka systemets prestanda över tid och underlättar eventuella framtida justeringar och underhåll. Med tillförlitlig dokumentation kan vi vara säkra på att energin som produceras är pålitlig. Dessutom, om något oväntat inträffar, ger dokumentationen oss möjlighet att snabbt identifiera och åtgärda eventuella problem.

 

Här kan du läsa och ladda ned Svensk Solenergis riktlinje om dokumentation:
https://svensksolenergi.se/riktlinje-om-slutdokumentation/

Här hittar du länk till PV*SOL:
https://b2b.solelgrossisten.se/category/pvsol-berakningsprogram

Med vänliga hälsningar 

Oliver Nylund Utbildningsansvarig
oliver.nylund@solelgrossisten.se