2023-10-19 Solel Academy

Nya regler och konsekvenser att tänka på

Välkommen tillbaka till SolelAcademys blogg! I dag ska vi utforska ett ämne som är avgörande för alla som är involverade i solenergi – MC4-kontakter och de senaste uppdateringarna i Elinstallationsreglerna. I januari 2023 bloggen tog vi redan upp ämnet MC4-kontakter och diskuterade vikten av att använda rätt kontakter i solpanel installationer. Men som det ofta är inom tekniken, går utvecklingen snabbt, och nya regler och riktlinjer har dykt upp sedan dess.

Elinstallationsreglerna – Vad har hänt sedan sist?

I vårt tidigare blogginlägget nämnde vi rekommendationer från tillverkare och andra instanser om att använda MC4-kontakter från samma tillverkare. Men nu har det blivit ännu viktigare, då Elsäkerhetsverket har tagit ställning i frågan. En ny utgåva av SEK Handbok 444 – Elinstallationsreglerna finns nu som tydligt klargöra riktlinjer kring snabbkopplingsdon, inklusive MC4-kontakter.

 

Rekommendationer blir regler 

Tidigare kunde man använda MC4-kontakter från olika tillverkare om de ansågs vara ”kompatibla”. Men nu måste alla använda MC4-kontakter från samma tillverkare enligt de nya reglerna som börjar gälla den 8 maj 2024. Det är inte längre en rekommendation utan en officiell regel.

 

Kompatibilitet mellan anslutningsdon

Enligt Elinstallationsreglerna i SS 436 40 00, utgåva 4, SEK, säger det tydligt: ”Stick- och hylsanslutningdon som ska kopplas ihop ska vara av samma typ från samma tillverkare, dvs stickanslutningsdon från en tillverkare ska inte användas att sammankopplas med hylsanslutningsdon från en annan tillverkare eller tvärtom.”

 

Säkerhet Först: Enhetsmatchning krävs för Solcellsanläggningar

Alla MC4 kontakter dvs stick- och hylsanslutningsdon måste vara av samma typ och från samma tillverkare. Bland annat för att förhindra sammanblandning av växel- och likströmskretsar.

 

Varför är detta viktigt?

Ni kanske undrar varför dessa nya regler är så viktiga. Svaret är säkerheten och prestandan hos solcellsinstallationer. När kontakter från olika tillverkare kopplas ihop finns det flera potentiella problem som kan uppstå, inklusive ökad resistans i kontaktbleck, problem med IP-klassning och till och med värmeproblem på grund av olika material i kontakten. Statistiskt sett är problem på DC-sidan i solcellsinstallationer överrepresenterade, och felaktiga MC4-kontakter är en av de största orsakerna till dessa problem. Därför är det mycket viktigt att följa de nya reglerna och använda MC4-kontakter från samma tillverkare.

 

Vad ska installatörer tänka på?

För installatörer innebär dessa nya regler att det är nödvändigt att vara mer medveten om vilka MC4-kontakter som är aktuella för varje installation. Det är också viktigt att använda rätt verktyg, inklusive krimptång och vridnyckel, för att säkerställa en korrekt installation. Att inte följa dessa regler kan ha allvarliga konsekvenser, inklusive säkerhetsrisker och påverkan på garantier och försäkringar vid eventuella problem eller brandincidenter.

 

Säkra solpanels anslutningar med rätt kontakter

MC4-kontakter är inte bara kompatibla komponenter; de är en nödvändig del av solcellsinstallationer. Genom att följa de nya reglerna från Elinstallationsreglerna och använda MC4-kontakter från samma tillverkare minimerar du risken för problem och säkerställer en pålitlig och säker installation. Så kom ihåg, när det

kommer till MC4-kontakter, håll er till samma tillverkare för att undvika potentiella problem och följa de nya reglerna som träder i kraft den 8 maj 2024. Det är bättre att vara säker än ledsen när det gäller solpanelinstallationer!

 

Ladda ner ”Nya regler 2024 MC4-kontakter”