2023-09-05 Solel Academy

DEL 1: Momsfrågor i Bostadsrättsföreningar BRF: Navigera Rätt i Skattevärlden

I denna första del av vår artikelserie ska vi utforska viktiga momsfrågor som påverkar bostadsrättsföreningar (BRF:er). Moms är en komplex skattefråga som kan ha stor inverkan på föreningens ekonomi. I den här delen kommer vi att fokusera på BRF:ers momsstatus, deras process för momsregistrering, momspliktiga situationer och deras ansvar gällande moms. I DEL 2 kommer vi att dyka djupare in i andra spännande möjligheter för bidrag och skatteavdrag som är tillgängliga för BRF:er.

Bostadsrättsföreningens momsstatus

Inom skattevärlden har Bostadsrättsföreningar BRF:er en särskild plats. Normalt sett är de inte registrerade för moms. Men det dyker upp situationer då föreningen måste tänka om och eventuellt registrera sig för moms. Ett sådant scenario uppstår när lokaler eller parkeringsplatser hyrs ut till icke-medlemmar.

Föreningens momsprocess

Bostadsrättsföreningar har speciella riktlinjer att följa när det gäller moms. De kan inte lägga på moms på månadsavgifterna och saknar rätten att göra avdrag för moms på inköp av varor och tjänster. För att möjliggöra avdrag måste föreningen frivilligt registrera sig för moms.

Momspliktiga situationer

Inom föreningens verksamhet finns undantag då moms måste redovisas. Att hyra ut parkeringsplatser till personer utanför fastigheten är ett exempel. Till och med en enskild p-plats räcker för att detta ska bli ett momspliktigt arrangemang. En annan sådan situation inträffar när föreningen har egna anställda och lönekostnaderna överstiger 300 000 kronor på årsbasis. Då måste föreningen uttagsbeskattas och inkludera moms på de tjänster de utför för sig själva. Skälet bakom detta är att staten jämställer sådana föreningar med entreprenörer.

Föreningens momsansvar

BRF:er har ett antal ansvarsområden gällande moms:

 • Moms på uthyrning av paketskåp och liknande
 • Moms på plats för mobiloperatörernas master
 • Moms på uthyrning av reklamutrymmen
 • Moms på avgift för föreningens gym

Att välja momsregistrering

 Föreningen kan välja att frivilligt registrera sig för moms om det finns lokaler som bedriver momspliktig verksamhet. I detta fall lägger föreningen moms på lokalhyran eller månadsavgiften och har möjlighet att göra avdrag för lokalytan. Företag kan i sin tur kvitta momsen. Om enbart en specifik lokal har genomgått underhåll eller reparation kan hela momskostnaden dras av. För gemensamma kostnader beräknas avdrag enligt en schablon: lokalyta/totalyta = X procent i momsavdrag.

 

Fördelar och Nackdelar

Fördelarna med att vara frivilligt momsregistrerad blir särskilt märkbara om föreningen har stora momspliktiga lokaler och planerar omfattande renoveringar. Nackdelen är den ökade administrativa bördan som kommer med momsarbetet. Ett beslut om momsregistrering är svårt att återkalla. Det blir aktuellt endast om verksamheten övergår till icke-momspliktig verksamhet eller om lokalytan omvandlas till bostäder.

Individuell mätning och debitering – IMD

 Föreningar som fakturerar medlemmar och hyresgäster för faktisk förbrukning av el, vatten och värme använder IMD-systemet. Här läggs moms på hela fakturabeloppet, inklusive fasta elkostnader som nätavgifter och energiskatt. Momsavdrag är möjligt för inköp av el. Om föreningen istället fakturerar enligt schablonbelopp behöver de inte lägga på moms, såvida inte lokaluthyrning är momspliktig. Om fakturor justeras efter faktisk förbrukning ska moms läggas på.

Momsavdrag vid faktisk förbrukning

Föreningar kan göra momsavdrag för inköp, installation och reparation av mätutrustning för faktisk förbrukning. Detta gäller när el, vatten och värme faktureras baserat på faktisk användning via IMD-system.

 

Avdragsrätt för laddstolpsinstallation

För en ekonomisk förening eller bostadsrättsförening finns möjlighet att göra momsavdrag för laddstolpsinstallationer vid parkeringsplatser under specifika förutsättningar. Om parkeringen hyrs ut till ett bolag eller om medlemmar/hyresgäster faktureras för faktisk elförbrukning via IMD, kan föreningen dra av momsen. Dock gäller detta inte om laddstolparna används i en momsfri verksamhet. Statligt stöd påverkar inte momsavdraget vid installation.

Skatteavdrag för solcellsproduktion 

En bostadsrättsförening som installerar solceller för elproduktion och säljer överskottsel till elhandelsföretag kan göra skatteavdrag för delar av solcellsanläggningen. Avdrag är möjligt för den del som används för elproduktion till försäljning och till boende. Däremot är avdrag ej tillåtet för el som går till fastighetens drift, såsom trapphusbelysning och allmän el. Beräkning baseras på omsättningens momspliktiga och icke-momspliktiga delar.

Viktigt att komma ihåg: Momsregler för bostadsrättsföreningar

 1. Bostadsrättsföreningar är normalt inte momsregistrerade.
 2. Momsregistrering krävs om föreningen hyr ut lokaler, p-platser eller har anställd personal.
 3. Föreningen kan inte ta ut moms på månadsavgifter och har begränsade avdragsmöjligheter.
 4. Uthyrning av parkeringsplatser och vissa andra tjänster kan vara momspliktigt.
 5. Individuell mätning och debitering (IMD) kan påverka momsregler för el, vatten och värme.
 6. Momsavdrag kan vara möjligt vid installation av laddstolpar och solcellsanläggningar.
 7. Momsregler kan variera beroende på verksamhetens omfattning och karaktär.

Var noga med att konsultera skatteexperter för att säkerställa korrekt momsbehandling för er bostadsrättsförening. 

Skatteverket info

I DEL 2 kan du fortsätta läsa om det här och där vi kommer att diskutera andra spännande bidragsmöjligheter och skatteavdrag som är tillgängliga för BRF:er.

Del 2 kommer inom kort!

Ladda ner en pdf: 
DEL 1- Momsfrågor i BRF- Navigera Rätt i Skattevärlden

Med vänliga hälsningar 

Oliver Nylund 
Utbildningsansvarig

oliver.nylund@solelgrossisten.se