Projektering Pro - solelprojektering av kommersiella fastigheter


Pro-versionen av design och projektering av solelanläggning

Projektering Pro – en noggrann projektering är viktigt för att få en solelanläggning som ger hög kvalitet, hög säkerhet och god ekonomi på kommersiella fastigheter. Nu kan du ta hjälp av oss på Solelgrossisten för detta. Då får du tillgång till våra solelsprojektörer och all den kompetens vi samlat på oss inom solel sedan starten 2014. Projektering innebär att vi granskar fastighetens förutsättningar och behov. Därefter planerar och dimensionerar vi installationen och designen för att ge dig bästa möjliga resultat.

Med projekteringen skapar vi sedan ett underlag för inköp av material, produktionskalkyl samt kompletta underlag och ritningar för arbetet med att montera anläggningen. Allt enligt gällande krav och regler.


 

Vad ingår i Projektering Pro?

Analys

➤ Vi tar reda på fastighetens förutsättningar vad gäller konstruktion, energiförbrukning, effektillgång mm.

➤ Vid behov av ev. fordonsladdning, effektbalansering, energilager kan vi undersöka vilka möjligheter fastigheten har för det. Det här är ett tillval som du kan lägga till.
 

Projektering

➤ Dimensionering av anläggning.

➤ Skiss över anläggningen med monteringslösning.

➤ Sträng- och kopplingsscheman.

➤ Vind- och snölast beräkningar.

➤ Produktionskalkyl och energibalans.

➤ Komplett kostnads-/materielförslag med: Paneler, växelriktare, montagematerial, installationsutrustning (kablar, klämmor, brytare mm) samt eventuella fordonsladdare och energilager.

+ allmänna bestämmelser (ABK09) för offerten.

Hur fungerar det?
 

1. Underlag

Steg 1 är att fylla i de uppgifter om ditt projekt som våra projektörer behöver. Det gör du här.  

2. Kostnadsuppskattning för projektering

Utifrån det underlag vi får från dig ger vi dig en offert med en uppskattning på vad projekteringen kommer kosta. 

3. Projektering 

Efter godkänd projekteringsoffert går vi vidare med projekteringen och undersöker takets förutsättningar för solelsproduktion och sammanställer projekteringen åt dig.  

4. Leverans och faktura 

Efter utförd projektering levereras resultatet från projektering samt faktura för projekteringen. Vid önskemål ges även en fullständig materialoffert. 

Att köpa dina produkter hos oss gynnar dig! 

Är det så att du väljer att köpa dina produkter och utrustning här hos oss på Solelgrossisten då drar vi av kostnaden för projekteringen vid beställning. 

 

Varför ska du välja oss som din projektör? 

Solelgrossisten är en av Sveriges ledande grossist inom solenergi. Vi säljer enbart till installatörer och återförsäljare inom branschen och vårt mål är att hjälpa dig som installatör att ge din kund den bästa lösningen för varje objekt. 

Hos oss hittar du flerårig kompetens, sedan 2014, inom solel. Vi har solelsprojektörer som kommer dela med sig av sin kunskap och erfarenhet när de jobbar med din projektering.  

 • Light
 • Gratis
 • Dimensionering av anläggning
 • 3D-skiss över anläggning
 • Produktionskalkyl kWh
 • Pro
 • Offert
 • Dimensionering av anläggning
 • 3d-skiss över anläggning
 • Produktionskalkyl kWh
 • Energibalans
 • Sträng- och kopplingsschema
 • Vind- och snölastberäkning
 • Komplett materialförslag med kostnader