Solel Projektering

En noggrann projektering är viktig för att få en solelanläggning som ger hög kvalitet, hög säkerhet och god ekonomi på kommersiella fastigheter. 

Med hjälp av uppgifterna i formuläret skapar vi ett underlag för inköp av material, produktionskalkyl samt kompletta underlag och ritningar för arbetet med att montera anläggningen, allt enligt gällande krav och regler. 

Har du frågor om formuläret eller hur du fyller i det är du välkommen att kontakta vår projekteringsavdelning på projektering@solelgrossisten.se