Next2Sun


Next2Sun är ett tyskt företag som är ledande inom tekniken bakom vertikala bifacial solpaneler. De tillverkar fristående system för vertikal installation av ramlösa bifacial glasglas-paneler. Med vertikala solpaneler skyddas grödor mot sol och vind, samtidigt som det leder till en bibehållen markfuktighet.