8 400 miljarder dollar kommer att investeras i sol- och vindkraft t o m 2050 spår Bloomberg..

Skrivet den 04 dec 2018

Solel väntas växa med 1700%

Varje år publicerar finansinformationsbolaget Bloomberg rapporten New Energy Outlook (NEO), som snabbt etablerat sig som  världsledande när det gäller den globala energimarknadens utveckling och framtidstrender. Nu har 2018 år upplaga precis kommit ut, och för oss i solelsbranschen är det högintressant läsning:

Totalt räknar man med att det till och med 2050 kommer att investeras 11 500 miljarder dollar (Det är lika mycket som hela Kinas BNP!) i elproduktion i världen. 75% kommer att investeras i förnyelsebar energi, huvudsakligen solel och 50% av världens samlade elproduktion kommer att komma från sol och vind.

Fortsatt sjunkande priser på solceller, smartare installationer och nät samt en explosionsartad utveckling av batteriteknologi är några av förklaringarna bakom trenden.  En 27-dubblad försäljning av elbilar kommer också att driva på utvecklingen eftersom dessa kan dra nytta av den el som produceras när behovet och priset är lågt.

– Kolkraft framstår som den stora förloraren, något vi kan se tecken på redan idag, säger Elena Giannakopoulou, Head of Energy Economics vid Bloombergs New Energy Finance.
Idag står kol för ca 38% av världens elproduktion, och det spår man kommer att minska till ca 10%.

– Snittkostnaden för solel och vindkraft är redan lägre än annan elproduktion, och med den flexibilitet som den nya batteritekniken ger  kommer framtidens elproduktion att byggas upp med dessa billiga, förnybara energislag i centrum.

– Vi känner av den här trenden hos oss på Solelgrossisten. Både hos våra internationella leverantörer och på marknaden. Under juli-oktober i år växte Solelgrossisten 155% jämfört med 2017 och vi ser inga tecken på att marknaden skulle vika kommande år, snarare tvärtom. Alla pratar förnybar energi och klimat idag, och solel är det absolut enklaste sättet att snabbt göra skillnad, säger Niklas Knöppel, VD på Solelgrossisten.

– Just den internationella trenden med prisfall på solpaneler och mer fokus på framtida behov av batterilösningar och smarta installationer är intressant för oss. Det är inom den sortens tekniska lösningar vi siktat in oss på att vara bäst och ge våra kunder möjlighet att sälja riktigt intelligenta lösningar.
– Det är en oerhört spännande tid. Och alla vi som jobbar i den här branschen är med och gör skillnad på riktigt!

Du kan läsa hela rapporten här:

Scroll to Top