Solelprojektering av kommersiella fastigheter - Pro

Proversionen av design och projektering av solelanläggning

En noggrann projektering är viktigt för att få en solelanläggning som ger hög kvalitet, hög säkerhet och god ekonomi på kommersiella fastigheter. Nu kan du ta hjälp av oss på Solelgrossisten för detta. Då får du tillgång till våra solelsprojektörer och all den kompetens vi samlat på oss inom solel sedan starten 2014. Projektering innebär att vi granskar fastighetens förutsättningar och behov. Därefter planerar och dimensionerar vi installationen och designen för att ge dig bästa möjliga resultat.

Med projekteringen skapar vi sedan ett underlag för inköp av material, produktionskalkyl samt kompletta underlag och ritningar för arbetet med att montera anläggningen. Allt enligt gällande krav och regler.

Hos oss hittar du flerårig kompetens, sedan 2014, inom solel.

Vad ingår?

Analys
– Vi tar reda på fastighetens förutsättningar vad gäller konstruktion, energiförbrukning, effektillgång mm.

– Vid behov av ev. fordonsladdning, effektbalansering, energilager kan vi undersöka vilka möjligheter fastigheten har för det. Det här är ett tillval som du kan lägga till.

Projektering
– Dimensionering av anläggning.

– Skiss över anläggningen med monteringslösning.

– Sträng- och kopplingsscheman.

– Vind- och snölast beräkningar.

– Produktionskalkyl och energibalans.

– Komplett kostnads-/materielförslag med: Paneler, växelriktare, montagematerial, installationsutrustning (kablar, klämmor, brytare mm) samt eventuella fordonsladdare och energilager.

+ allmänna bestämmelser (ABK09) för offerten.

Hur fungerar det?

1. Du tar kontakt med oss 
Du kontaktar oss enklast via formuläret nedan och sedan återkommer vi till dig inom kort. Därefter hjälper vi dig vidare med vilket underlag vi behöver och berättar hur vi kommer gå tillväga med just din projekteringen för att komma vidare.  

2. Kostnadsuppskattning för projektering
Utifrån det underlag vi får från dig ger vi dig en offert med en uppskattning på vad projekteringen kommer kosta. 

3. Projektering 
Efter godkänd projekteringsoffert går vi vidare med projekteringen och undersöker takets förutsättningar för solelsproduktion och sammanställer projekteringen åt dig.  

4. Leverans och faktura 
Efter utförd projektering levereras resultatet från projektering samt faktura för projekteringen. Vid önskemål ges även en fullständig materialoffert. 

Att köpa dina produkter hos oss gynnar dig! 
Är det så att du väljer att köpa dina produkter och utrustning här hos oss på Solelgrossisten då drar vi av kostnaden för projekteringen vid beställning. 

Varför ska du välja oss som din projektör? 
Solelgrossisten är en av Sveriges ledande grossist inom solenergi. Vi säljer enbart till installatörer och återförsäljare inom branschen och vårt mål är att hjälpa dig som installatör att ge din kund den bästa lösningen för varje objekt. 

Hos oss hittar du flerårig kompetens, sedan 2014, inom solel. Vi har solelsprojektörer som kommer dela med sig av sin kunskap och erfarenhet när de jobbar med din projektering.  

Light

projektering
Gratis
  • Dimensionering av anläggning​
  • 3D skiss över anläggning
  • Produktionskalkyl kWh

Pro

projektering
Offert
  • Dimensionering av anläggning
  • 3D skiss över anläggning
  • Produktionskalkyl kWh
  • Energibalans
  • Sträng- och kopplingsschema
  • Vind- och snölastberäkning
  • Komplett materialförslag med kostnader
Rulla till toppen