Karl Kylén, VD för Solelgrossisten.

Skrivet den 29 jan 2019

Karl Kylén ny VD på Solelgrossisten

Karl Kylén tillträder som ny vd i Solelsgrossisten. Karl har en lång bakgrund som vd, säljare och KAM inom B2B, bland annat hos Pilum, Garantell och Hach Lange. Han har varit med om att bygga flera företag genom precis den tillväxtfas som Solelgrossisten nu befinner sig i.
 

– Jag har arbetat som vd i 14 år och lett förändringsprocesser i tillväxtbolag. Det var företag inom lego-tillverkning där vi efter några år mer än tredubblade omsättningen genom att även arbeta med egna produkter och varumärken inom främst vatten- och rökgasrening. Jag är en förädlare och Solelgrossisten har redan kommit upp ur startgroparna. Nu ska vi se till att springa åt rätt håll och bygga strukturerna för nästa fas.

“En unik möjlighet” har du sagt om uppdraget, vad är det du ser i Solelgrossisten?

– Företaget är sprunget ur den tid då solel var något nytt och då bara var till för de verkliga entusiasterna. Huvudägarna var då tvungna att göra allt själva och sitter därför på otrolig erfarenhet och teknisk kompetens idag. Sedan vi tog beslutet att fylla det tomrum som finns på marknaden – en utpräglad kunnig grossist som inte är knuten till specifik tillverkare – har bolaget vuxit snabbt.

– Besöksfrekvensen i vår webbshop och ökningen av vår kund- och orderstock tycker jag är bevis på att vår affärsidé som en one-stop-shop för installatörer, industri och återförsäljare ligger rätt i tiden. Det är ett otroligt spännande skede där jag tror att jag verkligen kan bidra.

Vad tror du om solelmarknaden framöver?

— Nu när det står klart att solel är det billigaste sättet att producera ny elenergi globalt, ser jag i stort sett inga hinder för att både den svenska och globala marknaden kommer att fortsätta växa enormt. Klimatfrågan driver naturligtvis på detta ytterligare. Mycket av traditionell fossil energi har nu blivit ekonomiskt fördelaktig att växla till elenergi. Eldrivna fartyg trafikerar redan Öresund och utvecklingen inom elbilar och transporter har ju pågått i flera år. Världen behöver växla över från kol och olja och solel har en nyckelroll i detta. Jag är i grunden ingenjör och har alltid attraherats av ny teknik som gör världen bättre. Rollen som vd för Solelgrossisten känns som att komma till precis rätt plats vid precis rätt tidpunkt för att förverkliga den visionen.

Solelgrossisten är väldigt nöjda med rekryteringen. Karl har genom sitt styrelseuppdrag som ordförande följt bolagets utveckling under mer än ett års tid och bolagets ägare har under en längre tid hoppats kunna knyta honom till den operativa verksamheten. Niklas Knöppel, huvudägare och tidigare vd i Solelgrossisten, ser nu fram emot att kunna frigöra mer tid åt att bygga värde i bolaget. Han kommer fortsätta att vara operativ, men fokusera helt på kunder, sortiment och teknisk support.

Karl nås på karl.kylen@solelgrossisten.se

Scroll to Top