Behandling av personuppgifter

För att tillhandahålla produkter och tjänster

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna offerera, teckna och administrera avtal om produkter och tjänster. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna ingå och fullgöra avtal med dig samt för att vidta åtgärder innan avtal tecknas. Personnummer behandlas, i förekommande fall, i syfte om säker identifiering.

De uppgifter vi behandlar för att upprätta en offert sparar vi i 12 månader efter att offerten slutat gälla, om den inte leder till ett avtal. När vi ingår avtal behandlar vi dina uppgifter så länge avtalsförhållandet består och därefter i minst 2 år.

För personlig och digital service

Vi behandlar dina personuppgifter för att ha rätt information i vårt kundregister och för att på så vis kunna hjälpa dig med dina ärenden, kopplat till produkter och tjänster, men också för att ge dig personlig och digital service. Behandlingen stödjs på en intresseavvägning och är nödvändig för att vi ska kunna ge dig bättre service vid kontakt med oss.

Personuppgifter i vårt kundregister sparar vi så länge du har ett avtal med oss, samt 2 år därefter.

För att marknadsföra våra produkter och tjänster

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster till dig, men också för att, i förekommande fall, bjuda in dig till event samt fråga dig vad du tycker om oss, våra produkter och tjänster.

Behandlingen stöds på en intresseavvägning och är nödvändig för att möjliggöra relevant marknadsföring av produkter och tjänster samt för att kontinuerligt förbättra våra erbjudanden gentemot dig som kund.

Personuppgifter för marknadsföring sparas i upp till 24 månader.

Enligt marknadsföringslagen har du rätt att motsätta dig direktmarknadsföring. E-postmarknadsföring och information kan du avanmäla direkt i respektive utskick. För att avanmäla eventuella postala utskick kontaktar du oss, se vår Integritetspolicy.

För analys och uppföljning

Vi behandlar dina personuppgifter för att upprätta statistik och rapporter i syfte att kunna följa upp och analysera vår affär, historik och nuläge, samt dess utveckling. Behandlingen stödjs på en så kallad intresseavvägning och är nödvändig för att vi ska kunna följa upp historik, nuläge och utvecklingen av vår affär.  

Personuppgifter för uppföljning och analys sparas i upp till 14 månader för att kunna se trender över tid. När kundförhållandet upphör ämnar vi att ta bort till dig som person från statistikunderlagen.

De personuppgifter som behandlas (exempel) kopplat till ändamålen ovan är, namn, adress, telefonnummer, e-postadress, företagsnamn, organisationsnummer och personnummer. Personnummer inhämtas från dig, via besök på vår webbplats och offentliga register.

Vi kan komma att lämna ut personuppgifter om dig till underleverantörer och/eller samarbetspartners som behandlar personuppgifter å våra vägnar. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag, alternativt stödjs på en intresseavvägning i fråga om marknadsföring. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi adekvata avtal för detta ändamål samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

För mer information om dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR), Personuppgiftsansvar samt kontaktväg, se vår Integritetspolicy.

 

Uppdaterad 20240207

Rulla till toppen