Etiskt och ansvarsfullt leverantörsval

Meddelande till våra kunder: 

Våra åtgärder för att säkerställa etiskt och ansvarsfullt leverantörsval inom solcellsindustrin

Våra kunder kan vara trygga med att vi vidtar noggranna åtgärder för att hantera risker för tvångsarbete och kränkningar av mänskliga rättigheter i våra leverantörsled. Vi är medvetna om den komplexa situationen i den globala solcellstillverkningen, där vissa leverantörer har kopplingar till tvångsarbete och övergrepp mot minoritetsgrupper.

Vi har genomfört noggranna inspektioner och utvärderingar av våra leverantörer för att säkerställa att de följer internationella riktlinjer för mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden. Det är en prioritet för oss att samarbeta med leverantörer som delar våra värderingar och respekterar mänskliga rättigheter.

I ljuset av den pågående utvecklingen och den kommande lagstiftningen, såsom EU:s förordning om tvångsarbete och direktiv om due diligence av mänskliga rättigheter och miljö, arbetar vi aktivt för att säkerställa att våra leverantörer uppfyller de högsta standard för en ansvarsfull verksamhet.

Vi tar ett etiskt och ansvarsfullt ställningstagande när det gäller leverantörer och produktionskedjor. Genom vår noggranna och kontinuerliga uppföljning av leverantörsprestanda strävar vi efter att erbjuda våra kunder solceller/produkter som inte bara är av hög kvalitet, utan också tillverkade under förhållanden som respekterar mänskliga rättigheter och arbetsstandard.

Vi är fast beslutna att vara en del av lösningen och att arbeta aktivt för att säkerställa en hållbar och ansvarsfull solcellsförsörjningskedja. 

Tack för att ni fortsätter att välja oss som er pålitliga partner.

solelgrossisten logo

Solelgrossisten Sverige AB

Ladda ner ”Våra åtgärder för att säkerställa etiskt och ansvarsfullt leverantörsval inom solcellsindustrin”

Rulla till toppen