10 saker du kanske inte visste om Solel
10 saker du kanske inte visste om solenergi - Solelgrossisten

Solenergi har genomgått årtionden av forskning och politiska tvister, men den är nu helt redo att stå på egen hand. Solkraft slår fossila bränslen överlägset i pris utan subventioner, och för varje seger framstår framtiden som mer lovande. 

Det finns dock några ”överraskningar” om Solenergi som de flesta inte känner till. Låt oss ta en titt.

10 INTRESSANTA FAKTA OM SOLENERGI

 

 

1. Solenergitekniken blir mer effektiv
Den globala marknaden för Solenergi har vuxit med över 40 % årligen under de senaste åtta åren. Denna teknik har sett stora framsteg inom automation, tillverkning och produktion. Majoriteten av panelerna på marknaden idag är 18 % till 21 % effektiva, vilket innebär att de kan omvandla 18 % till 21 % av solenergin de samlar in till el.

Du kan se att panelens effektivitet konstant har ökat under det senaste decenniet, vilket är lovande och hjälper till att hålla nere kostnaderna. Dessutom, solprodukter är gjorda för att tåla svåra väderförhållanden, vilket förlänger sin vanliga livslängd till cirka 30 år med liten eller ingen effektivitetsförlust.

2. Solenergi är den snabbaste källan att distribuera Solenergi kan utvecklas och installeras snabbare än någon annan förnybar energikälla som tex. vindenergi eller vattenkraft, som har en typisk byggtid på 3-4 månader.

Solenergi är en av den snabbaste energikällan att använda i händelse av ett fullständigt strömavbrott orsakat av en katastrof eller krig. Australien, USA och Sydamerika har till exempel små solkraftverk med energilagringsmöjligheter som snabbt konstruerades efter den senaste orkanen eller cyklonen. Det hade inte varit möjligt att installera någon annan förnybar energikälla på så kort tid.

3. Solenergi är 100% säker och förnybarSolenergi är helt förnybar. Under sin existens har solen använt ungefär hälften av vätet i sin kärna. Vi har fortfarande gott om tid på oss att fånga solens energi eftersom forskare förutspår att den kommer att leva och fortsätta att lysa i ytterligare 5 miljarder år.

Till skillnad från kärnkraft eller fossila bränslen, energin som genereras av solen och omvandlas av ett solenergisystem är helt ren. Det avger inga giftiga avfallsbiprodukter. Bostäder utrustade med solenergisystem har kapacitet att bli helt självförsörjande. Detta kan vara till stor hjälp för att skydda hem och företag från strömavbrott förutom att sänka energiutgifterna.

4. Rymdindustrin är en tidig användare av SolenergiFörst på 1950-talet uppfanns den första solcellen som kunde producera el från solen. Åren därefter kunde man börja använda solceller i bland annat satelliter. Rymdindustrin var en av de första sektorerna att anamma tillämpningar av solenergi. Det började använda Solenergi för att driva rymdfarkoster på 50-talet. Vanguard 1 är fortfarande den äldsta konstgjorda satelliten, som drivs av solceller. 

5. Nästan 200 år har gått sedan upptäckten av solenergi

 Alexandre Edmond Becquerel fann den ”fotovoltaiska effekten” av energiproduktion från direkt solljus 1839 och den första fungerande solmaskinen konstruerades på 1860-talet av fransmannen Augustin Mouchot. Även om Sol-energi har blivit populärt på senare tid har den funnits i över 200 år. Människor började ta Sol-energi på större allvar 1941 när transistorer och solceller utvecklades av Russell Ohl.

6. En solcells livscykel ger mycket små utsläpp av växthusgaserMedan processen att producera Solenergi inte frigör några växthusgaser, gör andra faser av livscykeln det, men i små mängder.

Efter ca. ett till tre år har en solcellsanläggning producerat den energi som var nödvändig för deras tillverkning. Deras långa livslängd säkerställer också en god ekologisk balans. Dessutom producerar solel inga växthusgaser under drift, som koleldade kraftverk, och bidrar därför inte till den globala uppvärmningen. Det finns heller inga sällsynta råvaror i kisel solcellsmoduler. De består huvudsakligen av aluminium, glas och kisel (sand). Sist men inte minst kan solcellsmoduler nästan helt återvinnas. Värdefulla komponenter som kisel, aluminium, koppar och andra materialkomponenter kan återvinnas upp till 95 procent.

7. Framtida energitekniker förnybar energiTack vare tekniska framsteg och en förändrad syn på energikällor blir fossilfri energi allt billigare och vanligare.  Mycket forskning pågår kring nya sätt att utnyttja solen, vinden, vattnet och biomassan.

Vi kommer snart att få se allt fler bifaciala (= tvåsidiga) solpaneler. Solcellerna i dessa paneler är placerade i en glasplatta som gör att de kan fånga upp solljus på båda sidor. På så sätt kan även solljus som reflekteras från moln, byggnader och andra föremål omvandlas till energi. Enligt vår leverantör SoliTek ger deras bifaciala solpaneler till och med 40 procent mer energi än konventionella paneler.

Priserna på solenergi kommer att fortsätta sjunka, tack vare energilagring och smarta programvarulösningar. Vår framtida globala energiförsörjning förväntas till stor del utgöras av solenergi, och i vissa områden till och med till största del.

8. Det finns förmodligen en solcellsanläggning nära dig just nu!Solcellsanläggningar har blivit så vanliga att du kanske står nära en just nu! Världen ändrar sin kraftkälla till solenergi. Förutom att vi hittar dem på villatak kan vi nu också se dem på flerbostadshus, kontorsbyggnader och industrier.

9. Antalet solceller i Sverige fortsätter att öka55 000 nätanslutna solcellsanläggningar installerades 2022. Tillsammans har de en effekt på cirka 800 MW. Det är en ökning med närmare 50 procent mot föregående år.

Vid årets slut fanns det 147 692 elnätsanslutna solcellsanläggningar i landet. Den totala installerade effekten uppgår nu till nästan 2,4 gigawatt (GW).
Solcellsanläggningarna är så många att de på ett år kan producera över 2 terawattimmar (TWh) el, vilket är lika mycket el som produceras av samtliga kraftslag som finns i Stockholms län. Eller lika mycket som krävs för att försörja 650 000 elbilar med el under ett år.

10. Forskare undersöker möjligheten att bygga solkraftverk i rymden

 Den sista informationen om Sol-energi på vår lista är den futuristiska men mycket sannolika potentialen för att bygga solkraftverk i rymden. European Space Agency (ESA) startade en kampanj 2020 för att samla in nya, kreativa koncept för teknik som skulle göra rymdbaserad Sol-energi mer praktisk och öka produktionen av förnybar energi.

Solpaneler i omloppsbana skulle kontinuerligt exponeras för starkare solljus än de på jorden, som bara samlar ljus som har absorberats och bearbetats av atmosfären innan de når marken. Detta skulle göra det möjligt för en SSP-station att producera en betydande mängd el kontinuerligt. 

Slutsats

Solenergi används i alla delar av alla branscher eftersom den är förnybar och en ren EL-källa. Du kan installera solpaneler var som helst, oavsett om det är för bostäder eller kommersiella tillämpningar. Eftersom solen ger ifrån sig en gratis energikälla kan du använda den för att producera kostnadseffektiv el.

Om du vill dra nytta av Solenergi i din region ska du kontakta Solelgrossisten för de bästa solprodukterna på marknaden. Vi på Solelgrossisten har en erfarenhet på över 10 år inom solelbranschen, vilket ger oss en konkurrensfördel på marknaden.

>Ladda hem en utskrift här!


Med vänliga hälsningar
 

Oliver Nylund 
Utbildningsansvarig
oliver.nylund@solelgrossisten.se

Rulla till toppen