Grönt avdrag och batterilagring till en Solcellsanläggning
Lar-dig-vart-unika-kalkylverktyg

Idag är det många kunder som funderar kring det här med batterilagring till sin solcellsanläggning.

 

Är det lönsamt?

Hur ser kalkylen ut?

Finns det fler tjänster som en anläggning med batteri kan nyttja?

Finns en hel del frågor kring batterilager som vi skall försöka reda ut.

Först och främst så är det ekonomin som får styra investeringen

Kostnaden blir självklar högre med ett batteri till sin solcellsanläggning men det finns idag flera incitament till att välja ett batteri lagrings system.

Några incitament att välja ett batterilagringssystem:

 • Statligt grönt avdrag på 50% för arbete och material (Skatteverkets schablon 48,5%)
 • F.n. är Statligt grönt avdrag för privat bostad maximerat till 50 000 kr/år/fastighetsägare.

 • Högt elpris senaste åren vilket gör egenanvändningen av producerad solel mer lönsamt.

 • Fler fastighetsägare väljer rörligt timpris vilket gör det möjligt att via ett batterilagringssystem nyttja egen lagrad solel när elpriset är som dyrast, ex tidigt på morgonen eller sent på eftermiddagen.

 • Fler nätägare övergår till effekttariffer vilket gör att fastighetsägaren får betala för höga effektuttag och på så sätt få en extra del på sin faktura, via batterilager så har man möjlighet att kapa dessa effekttoppar och på så sett få en lägre el faktura.

 • Flera leverantörer erbjuder i dag skalbara batterilösningar. Dvs. möjlighet att bygga ut lagringskapaciteten succesivt, ex om fastighetsägaren idag förbrukar hela sin rätt till Grönt avdrag för sin solcellsanläggning inkl. batteri år 1 så kan man följande år bygga ut sin lagringskapacitet. Förutsätter att Statligt grönt avdrag finns kvar i nuvarande form.

 • Vid val av en Solcellsanläggning med solpaneler, växelriktare samt ett batteri, ja då har fastighetsägaren rätt till Statligt grönt avdrag med 48,5% för Batterilagringen samt växelriktaren, solpanelerna erhåller 20% avdrag (Skatteverkets schablon 19,4%). Vid val av en solcellsanläggning utan batteri, ja då är det Gröna avdraget 194% på solpanelerna samt växelriktaren. Det gör alltså att växelriktaren blir ”billigare” vid val av ett batteri till anläggningen än vid val av en anläggning utan batteri. Det jämnar ut en del av prisskillnaden för fastighetsägaren.

 • Idag finns det ett antal olika stödtjänster på marknaden som gör hanteringen av batteriet mer aktuellt, det kan vara tjänster som styr lagringen av batteriet när elen är som billigast, ex. ”köpa” el när priset är lågt för att ladda batteriet. Det finns tjänster där man kan ”låna” ut sitt batteri för att vara med och stabilisera elnätet och på så sätt få en inkomstkälla från Svenska Kraftnät. I nedankalkyl har vi inte tagit med sådana extra intäkter utan där är enbart fakta mellan Grönt avdrag och olika batterilagringssystem.
grönt avdrag och batterilagring

Nedan ser ni några kalkyler som påvisar kostnaden med eller utan batteri samt olika storlekar på ett batterilagringssystem.

Förutsättningarna är följande:

 • Normal villa med en årsförbrukning på ca. 13 000 kWh
 • Installerad effekt 13 200 kW
 • 2st fastighetsägare vilket berättigar till ett Statligt Grönt avdrag på max 100 000 kr/år.


Alternativ 1: Solceller, växelriktare samt arbete

-Pris för Solceller, växelriktare samt arbete = 209 500 kr inkl. moms

Totalsumma efter Grönt avdrag (19,4%)
= 168 857 kr inkl. moms.


Alt 2 Solceller, växelriktare, batteri 5W samt arbete

-Pris för Solceller, växelriktare samt arbete = 180 995 kr inkl. moms
Pris efter Grönt avdrag (19,4%) = 141 882 kr inkl. moms

-Batterilagring samt växelriktare = 99 373 inkl. moms
Pris efter Grönt avdrag (48,5%) = 51 177 kr inkl. moms

Totalsumma efter Grönt avdrag och inkl. batteri 5 kW = 197 058 kr inkl. moms.

Fastighetsägaren har via exemplet med 5 kW nyttjat 83 309 kr av det maximala Gröna avdraget som är 100 000 kr/år för just det här exemplet.


Alt 3 Solceller, växelriktare, batteri 10 kW samt arbete

-Pris för Solceller, växelriktare samt arbete = 185 152 kr inkl. moms
Pris efter Grönt avdrag (19,4%) = 149 232 kr inkl. moms

-Batterilagring samt växelriktare = 140 605 inkl. moms
Pris efter Grönt avdrag (48,5%) = 72 412 kr inkl. moms

Totalsumma efter Grönt avdrag och inkl. batteri 10 kW = 225 757 kr inkl. moms.

Fastighetsägaren har via exemplet med 10 kW gått över det maximala Gröna avdraget på 100 000 kr/år med ca. 4 000 kr.

Det är ett mindre belopp som fastighetsägarna ej får då får Grönt avdrag på, ca. 4 000 kr som ej är inom ramen för Grönt avdrag.

Via leverantörernas olika lösningar på skalmodeller för batteri så har kunden möjlighet vid ett annat år at bygga ut systemet med fler kW att lagra.

Summering

Ja det finns flera incitament till att idag välja ett batterilagringssystem till sin solcellsanläggning, dock är det självfallet så att det är den aktuella kundens investeringsmöjlighet som får avgöra om fastighetsägaren väljer ett batteri till sin anläggning samt att det Statliga Gröna avdraget består i sin nuvarande form.

grönt avdrag och batterilagring

Att tänka på vid val av solcellsanläggning

 • Välj Hybrid växelriktare om möjlighet finns. Samtliga tillverkare av växelriktare i Solelgrossisten har Hybridväxelriktare i sitt sortiment. Då finns möjlighet att komplettera med ett batteri lagringssystem, antingen direkt vid installation eller vid ett senare tillfälle.

 • Anpassa batterilagringen efter installerad effekt.  För att effektivare kunna lagra solenergi bör man kunna lagra 1 kWh för varje kW en solcellsanläggning avger. Det innebär att om man har en solcellsanläggning på 10 kW bör man ha en lagringskapacitet på 10 kWh så att batteriet hela tiden laddas.

 • Anpassa batterisystemet så att det Gröna avdraget maximeras.

 • Välj skal anpassad batterilösning, dvs välj batteri som är utbygdbart.
Rulla till toppen