Easee och Elsäkerhetsverket
Easee

Då vi säljer Easee laddare så vill även vi gå ut med information kring dessa billaddare, vad har hänt och vad vi väntar på just nu.

Vad är orsaken till Försäljningsförbudet?

Citat från Elsäkerhetsverket:

”Anledningen till försäljningsförbuden är att det inte finns en jordfelsbrytarlösning och ett DC-skydd som uppfyller kraven i de standarder som utrustningen är deklarerad för.

– Tillverkaren har använt en elektronisk lösning av jordfelsbrytare istället för en elektromekanisk. Det finns en risk att jordfelsbrytaren inte alltid löser ut när och som den ska, säger Joel Lee Antman, inspektör vid Elsäkerhetsverket.

En laddstation ska även ha ett DC-skydd som säkerställer att jordfelsbrytaren fungerar som den ska. DC är en förkortning som står för likström.”

Vad blir konsekvensen av förbudet?

Enligt Elsäkerhetsverket blir konsekvensen att

”Tillverkaren ska återta laddboxarna som fått försäljningsförbud från sina återförsäljare. Beslutet innebär också att tillverkaren är skyldig att åtgärda brister på redan installerade laddboxar. Vilken typ av åtgärder som kommer att tas är upp till tillverkaren att kommunicera ut och verkställa.”

Kan jag fortsätta ladda min bil?

Enligt Elsäkerhetsverket, och dess granskning, har det inte visat att bristerna leder till omedelbar personskada eller sakskada, på ett sådant sätt att ett försäljningsförbud med återkallelse från konsument är motiverat. Det enkla svaret är ja, men att du gör det med viss vaksamhet fram tills att produkten åtgärdats. Innebörden av beslutet är att Easee ska vidta lämpliga åtgärder för att se till att laddboxarna blir säkra att använda.

Hur skall du som kund och köpare tänka?

Vi råder dig till att invänta direktiv från Easee, precis som vi gör. En fullständig rapport från Elsäkerhetsverket på samtliga testade laddboxar avslutas om några veckor.

Du kan läsa Easee´s kommentar kring händelsen här och du kan läsa mer om vad Elsäkerhetsverket säger här.  Vi på Solelgrossisten hänvisar till vad både Easee och Elsäkerhetsverket sagt – se länkarna.

I dagsläget skall inga Easee laddboxar monteras ner och skickas tillbaka.

Överklagan från Easee
Easee har överklagat Elsäkerhetsverkets beslut. Besked väntas om 3-5 dagar. Utfallet där avgör vidare process och förlopp.

Uppdatering 2023-03-17
Easee AS tvingas säljstoppa elbilsladdare!

Läs inlägg från elsäkerhetsverket här!

Rulla till toppen