Tips om utbildning!
Tips-om-utbildning

På Campus Varberg bedrivs sedan 2018 en tvåårig YH-utbildning till solenergiprojektör.

På Campus Varberg bedrivs sedan 2018 en tvåårig YH-utbildning till solenergiprojektör. Solelgrossisten är ett av de företag som är med och utformar utbildningens innehåll utifrån arbetsmarknadens behov. Än så länge har tre klasser examinerats och de studerande gått ut i jobb som främst projektörer, men även som projektledare och tekniska säljare.

Campus Varberg hoppas från hösten 23 få till samarbete med utbildningsanordnare i Lidköping och Uddevalla, för att möjliggöra för studerande i också detta geografiska område att följa utbildningen, som då sänds från Varberg. Vi önskar såklart att fler ska utbilda sig inom solel och få ta del av denna etablerade utbildning.

Tips-om-utbildning

Förhoppningen är också att framåt kunna erbjuda medarbetare i branschen att ta del av enstaka kurser inom ramen för utbildningen, t ex batterilagring, användande av CAD vid projektering eller ellära/elinstallation, som ett sätt att ge ett mervärde till och kompetensutveckla branschen.

Vill du veta mer om utbildningen, erbjuda studerande praktikplats eller engagera dig i utbildningen så hör av dig till Mikael Johansson på Solelgrossisten (mikael.johansson@solelgrossisten.se) eller till Anneli Zell på Campus Varberg (anneli.zell@campus.varberg.se). 

En aktuell fråga just nu som våra medlemmar gärna får komma med bidrag till är förslag på intressanta ämnen/frågeställningar för vår avgångsklass examensarbeten, som ska göras under våren 23.

Läs mer olika utbildningar här:

– Solenergiprojektör

– Solcellsmontör

Rulla till toppen